MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ GDAŃSK

Adres
80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
Tel.
+48 58 524-20-90