MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ GDYNIA

Adres
81-336 Gdynia, ul. Solidarności 1 B
Tel.
+48 58 627-35-00