URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO w Gdańsku

Adres
80-017 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 215 B
Tel.
+48 58 32-05-900