ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG Sp. z o.o.

Adres
78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 41
Tel.
+48 94 351-67-65
Faks
+48 94 351-67-65