OKRĘGOWY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W GDYNI

Adres
81-304 Gdynia, ul. Śląska 53
Tel.
+48 58 621-79-25