BIULETYN MORSKI

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”

Adres
70-604 Szczecin, ul. Szarotki 8
Tel.
+48 91 422-33-11
Faks
+48 91 422-33-11