LLOYD’S REGISTER MARINE POLSKA Sp. z o.o.

LLOYD’S REGISTER MARINE POLSKA Sp. z o.o.
Adres
80-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 13 A
Tel.
+48 58 320 05 70

Członek Zarządu
Wojciech ZWIERZYŃSKI
Główny inspektor d/s morskich
Jerzy CZARNEK
Zakres działania:

  • nadzór klasyfikacyjny nad budową statków, ich wyposażeniem oraz innymi urządzeniami,
  • przeglądy klasyfikacyjne jednostek pływających,
  • przeglądy i wydawanie świadectw na zgodność z międzynarodowymi konwencjami
  • w imieniu ponad 135 rządów,
  • certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem na statkach i w portach
  • (ISM/ISPS Code),
  • badania i inspekcje materiałów wg wymagań EN 10204,
  • inspekcje trzeciej strony zgodnie z wymaganiami dyrektyw europejskich MED (2014/90/EU),
  • inspekcje drugiej strony na zgodność w wymaganiami specyfikacji klienta.

Właściciel firmy: Lloyd’s Register Marine Ltd, 71 Fenchurch St., London EC3M 4BS, UK