Strona główna PRS S.A.

PRS S.A.

PRS S.A.
Rok założenia
1936
NIP
584-030-44-72
Status
Status: spółka akcyjna
Adres
80-416 Gdańsk, aI. gen. Józefa Hallera 126
Tel.
+48 58 346-17-00
Tel.
+48 58 751-11-00
Faks
+48 58 346-03-92, +48 58 346-03-94, +48 58 344-99-33

Zarząd:
Prezes Zarządu
dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk ŚNIEGOCKI
Biura terenowe PRS w Polsce:
Placówka PRS Gdańsk
Tel.: +48 58 320-22-31/32/34
E-mail: gdansk@prs.pl
Placówka PRS Szczecin
Tel.: +48 91 810-92-80, faks: +48 91 810-92-92
E-mail: szczecin@prs.pl
Placówka PRS Ustka
Tel.: +48 59 814-97-52; tel./faks: +48 59 814-42-78
E-mail: ustka@prs.pl
Adresy pozostałych przedstawicielstw PRS w Polsce oraz przedstawicieli PRS za granicą – patrz: www.prs.pl.
Zakres działania:

 • nadzór klasyfikacyjny, rzeczoznawczy oraz techniczny nad projektem, budową, przebudową oraz eksploatacją statków, jachtów i innych jednostek pływających, a także obiektów związanych z eksploracją i eksploatacją morza i akwenów wodnych,
 • nadzór techniczny nad produkcją materiałów i wyrobów przeznaczonych do budowy, remontów i wyposażenia statków,
 • nadzór konwencyjny nad statkami (wg wymagań konwencji SOLAS, MARPOL, Load Line, BWM etc.), w ramach posiadanych upoważnień rządowych,
 • wykonywanie przez Zespół Nurków PRS podwodnych inspekcji obiektów pływających i hydrotechnicznych (do głębokości 20 metrów),
 • certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw armatorskich na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISM,
 • certyfikacja systemów ochrony statków na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISPS,
 • certyfikacja na zgodność z Konwencją MLC 2006,
 • opracowywanie oprogramowania statecznościowego i ładunkowego dla konkretnych statków,
 • raportowanie, monitorowanie i weryfikacja emisji CO2 przez statki,
 • weryfikacja danych o zużyciu paliw w ramach Systemu gromadzenia danych DCS IMO,
 • weryfikacja stanu technicznego – Condition Assesment Program (CAP) – Programu oceny stanu technicznego statków i systemów okrętowych,
 • ocena materiałów niebezpiecznych w ramach IHM,
 • uznawanie książek zapisu elektronicznego (eRB) w imieniu administracji bander,
 • certyfikacja typu wyrobu w ramach EU RO Mutual Recognition, Wspólnotowego Uznawania typu wyrobu,
 • uznawanie firm wykonujących testy instalacyjne Systemów BWMS,
 • doradztwo armatorom w sytuacjach awaryjnych (ERC),
 • nadzór nad budową i eksploatacją kontenerów, przeprowadzanie prób, przeglądów i uznawanie kontenerów,
 • zatwierdzanie Metody 2 określania zweryfikowanej masy kontenera (VGM),
 • uznawanie zakładów wykonujących konstrukcje spawane,
 • uznawanie firm serwisujących i remontujących instalacje i urządzenia okrętowe,
 • uznawanie laboratoriów przeprowadzających badania niszczące i nieniszczące,
 • wycena wartości rynkowej obiektów pływających,
 • certyfikacja oraz nadzór techniczny nad projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów offshore, m.in. stałych platform, podmorskich gazociągów, rurociągów, hydro budowli, morskich farm wiatrowych, instalacji do wytwarzania, przesyłania oraz magazynowania „zielonego” wodoru oraz magazynów energii,
 • usługi Marine Warranty Survey (MWS) – offshore,
 • nadzór techniczny nad produkcją, transportem i instalacją komponentów,
 • rzeczoznawstwo (ekspertyzy i doradztwo techniczne, analizy techno-finansowe, due dilligence firm i obiektów),
 • opracowywanie procedur, publikacji, standardów,
 • certyfikacja komponentów morskich elektrowni wiatrowych (MEW),
 • wykonywanie ocen niezawodności i analiz ryzyka dla obiektów offshore i przemysłowych,
 • certyfikacja oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE),
 • opiniowanie projektów dyrektyw Unii Europejskiej, Ustaw oraz Rozporządzeń RP,
 • weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji technicznej, w tym budowlanej,
 • nadzór inwestorski w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego, nadzory techniczne nad produkcją, montażem i eksploatacją urządzeń, obiektów i systemów przemysłowych,
 • niezależny nadzór strony trzeciej (Konsultant, Inżynier Kontraktu, Niezależny Inżynier),
 • nadzór techniczny w dziedzinie budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego oraz nad budową i eksploatacją obiektów przemysłowych i ochrony środowiska,
 • nadzór techniczny nad budową i eksploatacją dróg, autostrad, mostów, wiaduktów oraz obiektów z nimi związanych,
 • nadzór techniczny nad budową i eksploatacją rurociągów, obiektów przesyłowych gazu, ropy i produktów ropopochodnych, urządzeń energetycznych, chłodniczych oraz instalacji przemysłowych,
 • nadzór techniczny nad stałymi obiektami pływającymi (SOP) na stałe zacumowanymi do nabrzeża,
 • certyfikacja i ocena zgodności wyrobów z dyrektywami i rozporządzeniami UE,
 • certyfikacja personelu spawalniczego w zakresie dyrektywy PED,
 • badania wyrobów we własnym Laboratorium Badawczym,
 • weryfikacja w obszarze emisji gazów cieplarnianych (GHG),
 • dobrowolna ocena w zakresie:
  • maszyn i elementów bezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami odnośnych norm zharmonizowanych spełniających zasadnicze wymagania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn (MAD),
  • wyrobów elektrycznych na zgodność z wymaganiami dyrektywy 2014/35/UE (ex 2006/95/WE) w sprawie wyrobów niskonapięciowych (LVD),
  • ogólnego bezpieczeństwa wyrobów na zgodność z dyrektywą 2001/95/WE (GPS).
 • certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z międzynarodowymi standardami,
 • weryfikacja EMAS,
 • audyty zewnętrzne przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • szkolenia w zakresie systemów zarządzania i dyrektyw UE, techniki i technologii,
 • usługi doradcze w obszarze techniczno-środowiskowym.

Informacja o Twoich danych

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Drogi użytkowniku,
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”
W związku z tym informujemy cię o przetwarzaniu twoich danych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Jakich danych dotyczy zgoda?
Zgoda dotyczy danych, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów oraz innych funkcjonalności strony Namiarów na Morze i Handel w tym zapisywanych w plikach cookies.

Kto administruje twoje dane?
Administratorem twoich danych będzie wydawca dwutygodnika Namiary na Morze i Handel, firma Namiary Sp. z o.o., którego szczegółowe dane znajdziesz tutaj oraz zaufani partnerzy wydawcy.
W związku z powyższym zgadzam się na profilowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, analitycznych, które są zbierane w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności strony www.namiary.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies przez wydawcę Namiary Sp. z o.o. i Zaufanych Partnerów również po rozpoczęciu obowiązywania RODO czyli od 25 maja 2018 roku.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.