KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ

KOMISARIAT AWARYJNY

Adres
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
Tel.
+48 58 620-22-79
Tel.
+48 58 620-35-54
Faks
+48 58 620-35-54

Komisarz Awaryjny
Bronisław SOSZYŃSKItel. kom.: +48 608-454-214

KOMISARIAT AWARYJNY KIGM jest reprezentantem zagranicznych firm ubezpieczeniowych oraz zrzeszeń ubezpieczycieli jako „komisarz awaryjny” oraz „settling agent”. Działa na terenie całego kraju, obsługując szkody powstające m.in. w transporcie morskim, drogowym, kolejowym i lotniczym.
W przypadku wystąpienia szkody w ładunku / środku transportu Komisariat Awaryjny podejmuje wszelkie wymagane przez ubezpieczyciela działania. Doświadczenie, wiedza, fachowość zdobyte w trakcie ponad 60 lat działalności, pozwalają na kompetentne i szybkie przeprowadzanie działań zmierzających do minimalizacji strat i likwidacji szkody.

Zakres działania:

 • obsługa awaryjna szkód ładunkowych „cargo” oraz wystawianie stosownych raportów awaryjnych,
 • obsługa awaryjna szkód środków transportowych „casco”,
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie w stosunku do zagranicznych ubezpieczycieli i wypłatę odszkodowań „settlement of claims”,
 • uzyskiwanie i opracowywanie, dla celów ubezpieczeniowo-odszkodowawczych, informacji i dokumentów dotyczących zdarzeń natury kryminalnej (rabunki ciężarówek / towarów),
 • dochodzenie i egzekwowanie odszkodowań / regresów od sprawców szkód „recovery”,
 • nadzór rzeczoznawczy związany z ratowaniem towarów, zmniejszeniem rozmiarów szkody, rekondycją uszkodzonych towarów oraz sprzedażą awaryjną uszkodzonych towarów,
 • nadzór rzeczoznawczy w zakresie załadunku, sztauerki i mocowania ładunków,
 • w przypadku sztuk ciężkich (heavy lifts),
 • udzielanie firmom importowym pomocy w kompletowaniu dokumentacji i składaniu gwarancji wymaganych przy Awarii Wspólnej,
 • pomoc prawna w rozstrzyganiu sporów, arbitrażu i spraw sądowych w zakresie kodeksu morskiego i handlowego,
 • zbieranie na potrzeby międzynarodowego rynku ubezpieczeniowego informacji dotyczących ruchu statków w polskich portach oraz dot. przemysłu stoczniowego,
 • inspekcje magazynów dla celów ubezpieczeniowych.
NIP
586-20-14-014