WARTA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SA

WARTA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SA

Centrala

Adres
00-843 Warszawa, rondo Ignacego Daszyńskiego 1
Tel.
+48 22 581-01-00
Faks
+48 22 581-13-74

Biuro Underwritingu i Zarządzania Ubezpieczeniami Morskimi,
Lotniczymi i Transportowymi
Dyrektor
Marek LEWANDOWSKI

Adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47
Tel.: +48 58 783-26-12
Faks: +48 58 783-24-11
Adres: 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 1A
Tel.: +48 91 831-66-14
Faks: +48 91 831-65-11
www.warta.pl • e-mail: marine@warta.pl

Centrum Likwidacji Szkód Morskich
Dyrektor
Maria RADWAŃSKA

Adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47
Tel.: +48 58 783-26-20
Faks: +48 58 783-24-11
Adres: 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 1A
Tel.: +48 91 831-66-07
Faks: +48 91 831-65-11
www.warta.pl • e-mail: marine@warta.pl