GDAŃSKA STOCZNIA „REMONTOWA” IM. J.PIŁSUDSKIEGO S.A.

GDAŃSKA STOCZNIA „REMONTOWA” IM. J.PIŁSUDSKIEGO S.A.
Adres
80-958 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1
Tel.
58 307-10-11

Prezes Zarządutel.: 58 307-13-00
Michał HABINAe-mail: Michal.Habina@remontowa.com.pl

Członek Zarządutel.: 58 307-16-00
Marek SOKOŁOWSKIe-mail: Marek.Sokolowski@remontowa.com.pl

Członek Zarządutel.: 58 307-15-00
Marcin SEROKAe-mail: Marcin.Seroka@remontowa.com.pl

Członek Zarządu tel.: 58 307-14-00
Sławomir OSTROWSKIe-mail: Slawomir.Ostrowski@remontowa.com.pl

Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. specjalizuje się w remontach, modernizacjach i przebudowach statków oraz obiektów offshore.

Remontujemy:

 • wszystkie typy statków, w 6 pływających dokach,
 • inne jednostki i konstrukcje pływające.

Przebudowujemy i modernizujemy:

 • promy pasażersko-samochodowe,
 • kablowce,
 • masowce,
 • chemikaliowce,
 • tankowce,
 • jednostki FPSO,
 • jednostki typu Heavy Lift Vessel,
 • statki typu IMR, AHTS, PSV,
 • statki sejsmiczne,
 • dźwigi pływające.

Przebudowujemy, modernizujemy i remontujemy wieże i platformy offshore.
Do podnoszenia ciężkich i wielkogabarytowych obiektów Remontowa S.A.
wykorzystuje dwa doko-pontony Rem Lift 25000 i Rem Lift 24000.