FOSFAN SA

FOSFAN SA

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Adres
71-820 Szczecin, ul. Nad Odrą 44/65
Tel.
+48 91 445-56-00
Faks
+48 91 445-56-10

Zakres działania:

  • PROFESJONALNE USŁUGI PORTOWE: przeładunki towarów sypkich (nawozy, kruszywa, surowce mineralne) oraz chemikaliów płynnych we wszystkich podstawowych relacjach.
  • LABORATORIUM analityczne świadczące usługi w zakresie analizy nawozów stałych
  • i płynnych oraz innych materiałów.
  • MAGAZYNOWANIE towarów sypkich i płynnych.
  • PRODUKCJA I KONFEKCJONOWANIE wieloskładnikowych nawozów mineralnych
  • z surowców własnych i powierzonych.

POSIADAMY: pełne zaplecze techniczne do załadunku i wyładunku towarów sypkich i płynnych; NABRZEŻE FOSFATOWE (betonowe) – wyposażone m.in. w dźwig, system przenośników taśmowych, punkt rozładunku wagonów kolejowych, magazyny kryte, magazyny wysokiego składowania, wiaty magazynowe oraz place składowe. NABRZEŻE DALBOWE – wyposażone w system rurociągów oraz pomp, połączone bezpośrednio z bazą zbiorników na chemikalia płynne; własną bocznice kolejową bezpośrednio skomunikowaną z dwoma nabrzeżami.

ŚWIADCZYMY USŁUGI DODATKOWE: cumowanie barek i statków, konfekcji, ważenia wagonów kolejowych oraz samochodów na legalizowanych wagach.

Kontakt:
Dyrektor Portu Nad Odrątel.: +48 91 44-55-646, mob. +48 694-454-882
Natalia SKUGARIEW n.skugariew@fosfan.pl

NIP
851-030-74-57