ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.
Adres
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta 18
Tel.
+48 58 737-91-00
Faks
+48 58 737-94-85

Zarząd Spółki
Łukasz GREINKE – Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny
Sławomir MICHALEWSKI – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych / Dyrektor ds. Finansowych
Kamil TARCZEWSKI – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury / Dyrektor ds. Infrastruktury

Zakres działania:

 • zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową
 • prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu
 • budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej
 • pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu
 • świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej,
 • w szczególności zapewnienie:
  • ochrony przeciwpożarowej od strony wody zarządzanych obiektów i terenów
  • ochrony przeciwpożarowej od strony wody statków i innych obiektów pływających znajdujących się na wodach portu, redy lub kotwicowiska portu
 • zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków
 • w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania
NIP
583-24-61-866