ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
Adres
81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9
Tel.
+48 58 627-40-36
Faks
+48 58 620-31-91

Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny
Jacek SADAJ

Wiceprezes Zarządu / Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem
Kazimierz KORALEWSKI

Wiceprezes Zarządu / Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami
Maciej BĄK

Zakres działania:

  • Zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową.
  • Prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu.
  • Budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej.
  • Pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu.
  • Świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w tym usług telekomunikacyjnych i informatycznych.
  • Zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia.