MAERSK POLSKA Sp. z o.o.

MAERSK POLSKA Sp. z o.o.

Agent Maersk w Polsce

Maersk Polska Sp. z o.o. (Centrala)
Adres: 02-676 Warszawa, ul.Postępu 18 (budynek Orion, p.10)

Recepcjatel.: +48 22 541-42-50
Dział Obsługi Klientatel.: +48 22 165-42-00
Sprzedażtel.: +48 22 541-42-82
e-mail: pl.sales@maersk.com

Maersk Polska Sp. z o.o. (Oddział Gdynia)
Adres: 81-304 Gdynia, ul. Górskiego 3
Recepcjatel.: +48 58 660-39-00
Dział Operacyjny:
Operacje portowetel.: +48 58 783-05-31 /32/33/36
e-mail.: polopscpc@maersk.com

Naprawa kontenerówtel.: +48 58 783-05-37
e-mail: polemrgdy@maersk.com
Maersk Polska Sp. z o.o. (Oddział Kraków)
Adres: 31-637 Kraków, ul.Kniaźnina 12, pok.103
Tel.: +48 12 42-12-970, +48 12 42-95-676

Adres internetowy: www.maersk.com