NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Dwutygodnik menedżerów transportu, handlu i przemysłu morskiego. Organ Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Adres
81-319 Gdynia, ul. Śląska 21
Tel.
+48 +48 58 628-14-00, 58 664-93-92

Redaktor Naczelny
Piotr FRANKOWSKIe-mail: p.frankowski@namiary.pl

Sekretarz Redakcji
Jaromir KAMIŃSKIe-mail: j.kaminski@namiary.pl

Publicysta-komentator
Maciej GONISZEWSKIe-mail: m.goniszewski@namiary.pl

Prenumerata
Małgorzata BILICKAe-mail: m.bilicka@namiary.pl

DTP
Marcin ROKOSZe-mail: dtp@namiary.pl

Podstawowa tematyka czasopisma obejmuje ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i techniczne aspekty żeglugi, portów, spedycji, przemysłu remontu i budowy statków oraz produkcji wyposażenia okrętowego, a także turystyki morskiej. Pismo informuje o nowych trendach i tendencjach w polskim transporcie, spedycji, handlu i przemyśle morskim.