PLAN WYDAŃ DWUTYGODNIKA „NAMIARY NA MORZE I HANDEL” 2018

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

NrData wydaniaTematyka wiodąca wydaniaDodatki specjalne (tematyka)Wystawy z dodatkową dystrybucją nakładuTermin nadsyłania reklam
112.01.2018Inwestycje w gospodarce morskiej. Budownictwo morskie08.12.2017
226.01.2018Przemysł okrętowy
(stocznie, biura projektowe, wyposażenie)
Morski rynek pracy29.12.2017
309.02.2018Polskie porty morskie
(przeładunki, terminale specjalistyczne, programy rozwoju)
12.01.2018
423.02.2018Autostrady morskie Short sea shipping, żegluga promowa i ro-roKontenery – transport kontenerowy Transport Week
Gdańsk, 6-8.03
19.01.2018
509.03.2018Nowe technologie w gospodarce morskiej
(systemy IT, e-commerce, informatyka)
09.02.2018
623.03.2018Przedsiębiorstwa żeglugowe w Polsce
(armatorzy i operatorzy, przewozy, stan floty, rynek frachtowy)
23.02.2018
706.04.2018Kolejowa obsługa portów polskich
(przewoźnicy, tabor specjalistyczny, połączenia)
Fracht 2018
Gdańsk, 11-12.04
09.03.2018
820.04.2018Nafta i gaz - offshore, energetyka
(przerób, przewozy i przesył, przeładunki i składowanie)
Polish Ports, Shipping and Logistics
(dodatek w jęz. ang.)
Europejski Kongres Gospodarczy
Katowice, 14-16.05

Logistex/Transportex
Sosnowiec, 24-25.04

Breakbulk Europe
Brema, 29-31.05
23.03.2018
911.05.2018Green logistics na morzu i lądzie13.04.2018
1025.05.2018Transportowe zaplecze portów morskich
(drogi, żegluga śródlądowa, rurociągi)
VI Międzynarodowy Kongres Morski
Szczecin, czerwiec
20.04.2018
1108.06.2018Przewozy ładunków ciężkich, wielkogabarytowych i specjalnych, cargo lotnicze
(gestorzy ładunków, przewoźnicy i spedytorzy)
Kongres Spedytorów
Gdynia, 21.06

Balt Military Expo
Gdańsk, 25-27.06
11.05.2018
1222.06.2018Prawo i ubezpieczenia w transporcie morskim25.05.2018
1306.07.2018Finanse w gospodarce morskiej08.06.2018
14-1520.07.2018Nauka i doskonalenie kadr morskich
(wydanie łączone)
22.06.2018
1624.08.2018Żegluga śródlądowa
(armatorzy, porty, stocznie)
Polish Maritime Industry Journal
(dodatek w jęz. ang.)
SMM 2018
Hamburg, 4-7.09
20.07.2018
1707.09.2018Logistyczne zaplecze polskich portów morskich
(centra dystrybucyjne, połączenia multimodalne, szlaki komunikacyjne, suche porty)
10.08.2018
1821.09.2018Współpraca gospodarcza krajów bałtyckich
(Interreg, TEN-T, Euroregion B.)
24.08.2018
1905.10.2018Instytucje klasyfikacji, certyfikacji i nadzoru w polskich portach i żegludzeLogistyka w obrocie portowo-morskimWspólna Kaczka 2018
Gdynia, 12.10

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018
Gdynia, 12.10
07.09.2018
2019.10.2018Bezpieczeństwo na morzu i ochrona środowiska morskiego
(ładunki niebezpieczne, firmy specjalistyczne, środki techniczne i ich producenci)
21.09.2018
2102.11.2018Przemysł przyportowy
(konstrukcje stalowe, energetyka)
05.10.2018
2219.11.2018Połączenia żeglugowe z polskich portów morskich19.10.2018
2303.12.2018Chemia w obrotach polskich portów morskich05.11.2018
2414.12.2018Przeładunki masowe w polskich portach morskich
(terminale, urządzenia przeładunkowe)
16.11.2018

ANALIZA CZYTELNICZA

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

DYSTRYBUCJA

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

„Namiary na Morze i Handel” dostępne są głównie w prenumeracie. Docieramy do ponad 7000 czytelników: menedżerów przedsiębiorstw żeglugowych, stoczni i ich kooperantów, towarzystw klasyfikacyjnych i certyfikacyjnych, portów i innych firm obrotu portowo-morskiego z jednej strony, oraz spedytorów i osób zajmujących się transportem u większych eksporterów i importerów towarów z drugiej strony, a także kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz osób zajmujących decyzyjne lub opiniotwórcze stanowiska w administracji morskiej i instytucjach naukowych związanych z gospodarką morską.