Powołano Zarząd ZMPG-a S.A. VII kadencji

Port Gdynia

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia VI kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, podjęła w dniu 12 maja b.r. uchwały o powołaniu Zarządu VII kadencji w dotychczasowym składzie:

  • Adam Meller – Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny,
  • Grzegorz Dyrmo – Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. Infrastruktury  i Zarządzania Majątkiem,
  • Piotr Nowak – Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami.