Europejski Zielony Ład w transporcie i logistyce

– Niestabilność klimatyczna i geologiczna na świecie to jeszcze większe wyzwanie niż pandemia COVID-19 – uważa prof. Wojciech Paprocki ze szkoły Głównej Handlowej.

Aby zapobiec tej niestabilności, szczególnie w aspekcie zmian klimatycznych, konieczne są drastyczne działania na rzecz ograniczenia emisji, także w transporcie, w tym wdrożenie na szeroka skalę zasad zrównoważonego rozwoju oraz przestawienie się na odnawialne źródła energii. Jednym z elementów tych działań może być unijny Europejski Zielony Ład. Jeżeli chodzi o branżę TSL, jej przedstawiciele zostali przez prof. Paprockiego, w aspekcie postaw wobec zmian klimatycznych, określeni jako „pragmatyczni oportuniści”, którzy raczej nie wykazują chęci zmian systemu, który „przecież działa”.

Gorzej ocenione zostały tylko władze państwowe, a największe nadzieje na wdrożenie zmian na rzecz ochrony środowiska wykazują organizacje pozarządowe, młodzież i środowiska naukowe. Jednak adaptacja sektora TSL do zmian już wkrótce może stać się koniecznością, gdyż wymagać tego będzie jego otoczenie, a mianowicie klienci (oczekujący bezemisyjnych rozwiązań), instytucje finansowe (np. leasingodawcy floty samochodowej) czy instytucje regulacyjne (rządy, Unia Europejska). Szacuje się bowiem, że od 2025 r. pojazdy ciężarowe z napędem elektrycznym staną się standardem, zaś od 2040 r. będzie to już paliwo wodorowe.

Rozwiązania proponowane przez EZŁ dla szeroko rozumianej branży transportu i logistyki, z uwzględnieniem szans i barier ich wdrożenia, będą jednym z głównych tematów konferencji „Europejski Zielony Ład w transporcie i logistyce – szansa rozwoju czy ekologiczny nakaz?”, która odbędzie się 9 marca 2022 r., w Courtyard Gdynia by Marriot. Współorganizatorem wydarzenia są „Namiary na Morze i Handel”, a partnerami: Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o (Partner Główny), STBU (Partner Srebrny) oraz Stena Line i Polska Żegluga Bałtycka (Polferries) SA. Konferencja znajdzie się w programie XI edycji spotkania Transport Week, zaplanowanego na 9-10 marca br., którego organizatorem tradycyjnie jest Actia Forum.

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #218
Poprzedni artykułNamiary na Morze i Handel nr 24/2021
Następny artykułChiny stoczniowym liderem