AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

Adres
Adres:, 81-127 Gdynia, ul. inż. Śmidowicza 69
Tel.
+48 261-26-25-14