17. Instytucje naukowo-badawcze i szkoleniowe

Adres:
81-127 Gdynia, ul. Świętojańska 43/23 I
Tel.:
+48 58 688-86-86

im. Bohaterów Westerplatte

Adres:
81-127 Gdynia, ul. inż. Śmidowicza 69
Tel.:
+48 261-26-25-14
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
Adres:
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
Tel.:
+48 91 48-09-400
Faks:
+48 91 48-09-575
Adres:
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 15
Tel.:
+48 58 737-77-22
Adres:
81-354 Gdynia, ul. Jana z Kolna 27
Tel.:
+48 58 669-84-39
Adres:
81-372 Gdynia, ul. Świętojańska 3/2
Tel.:
+48 58 719-82-75

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Adres:
81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62
Tel.:
+48 58 666-53-18
Adres:
80-392 Gdańsk, ul. Szczecińska 65
Tel.:
+48 58 307-46-97

Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące

Adres:
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 1/2
Tel.:
+48 58 341-20-18
Adres:
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 6 E
Tel.:
+48 58 511-53-98