CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SA

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Adres
81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62
Tel.
+48 58 666-53-18