FUNDACJA NAUKOWO-TECHNICZNA „GDAŃSK”

Adres
80-952 Gdańsk, ul. Fiszera 14
Tel.
+48 58 699-51-56
Faks
+48 58 699-51-56