INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Oddział Morski w Gdyni

Adres
81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 42
Tel.
+48 58 628-81-00