OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO GOSPODARKI MORSKIEJ s.c.

Adres
81-341 Gdynia, ul. Węglowa 11
Tel.
+48 58 620-41-6