OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO GOSPODARKI MORSKIEJ w Szczecinie

Adres
70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
Tel.
+48 91 431-81-81