OŚRODEK SZKOLEŃ RATOWNICTWA MORSKIEGO MAYDAY GDYNIA

Adres
81-366 Gdynia, ul. Batorego 28-32
Tel.
+48 58 760-00-20