PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

Oddział Geologii Morza

Adres
80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 5
Tel.
+48 58 554-29-09