KRAJOWA SEKCJA MORSKA MARYNARZY I RYBAKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Adres
81-342 Gdynia, ul. J. Waszyngtona 34/36
Tel.
+48 58 621-85-43