20. Organizacje zawodowe i społeczne

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ
Adres
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
Tel.
+48 58 661-53-75
Faks
+48 58 620-35-54
POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH
Adres
81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 6
Tel.
+48 697-054-648
Polskie Forum Technologii Morskich

Polish Maritime Technology Forum

Adres
81-336 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3
Tel.
+48 602 481 451
WISTA POLAND

Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu, WISTA Poland, Women’s International Shipping and Trading Association

Adres
80-299 Gdańsk, ul. Niedziałkowskiego 12 C
Tel.
+48 602-474-113
ZWIĄZEK AGENTÓW I MORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW REKRUTACYJNYCH

Association of Polish Manning Agents and Recruiters

Adres
81-350 Gdynia, pl. Kaszubski 8, lok. 311
Tel.
+48 502-513-388
Adres
78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 41
Tel.
+48 94 351-67-65
Adres
81-341 Gdynia, ul. Węglowa 11
Tel.
+48 58 621-66-91
Adres
80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 23
Tel.
+48 58 345-83-73
Adres
81-591 Gdynia, ul. Karmeliowa 37 A
Tel.
+48 58 629-72-48