TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STATKU – MUZEUM „SOŁDEK”

Adres
80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13
Tel.
+48 58 320-33-58