KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ
Adres
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
Tel.
+48 58 661-53-75
Faks
+48 58 620-35-54

Rada KIGM:
Przewodniczący Rady
Jacek SADAJ
Wiceprzewodniczący
Krzysztof MICHNAL
Cezary SYLWESTRZAK
Członkowie Rady
Dorota ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK
Łukasz GREINKE
Arkadiusz TOMCZAK
Adam WEINTRIT
Andrzej WRÓBLEWSKI
Krzysztof URBAŚ
Arkadiusz ZGLIŃSKI
Marek ORENT
Sekretarz Generalny KIGM
Rafał MACHOWIAK

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Zbigniew JAŚ
Członkowie:
Michał PASTUSZEK
Andrzej ŁUC

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest organizacją morskiego samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, w szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
KIGM posiada osobowość prawną (KRS 0000050505) i działa na podstawie przepisów Ustawy o izbach gospodarczych z dn. 30 maja 1989 r. oraz Statutu.
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej posiada Oddział Pomorski w Gdyni, Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.
Skupia firmy działajace w obszarach takich jak:

 • przemysł okrętowy – stocznie wraz z ich kooperantami,
 • porty oraz przedsiębiorstwa działające na ich terenach,
 • transport, spedycja i logistyka
 • handel międzynarodowy,
 • inne – usługowe działające w obszarze gospodarki morskiej, np. firmy
 • kontrolno-rzeczoznawcze, ubezpieczyciele, banki, towarzystwa klasyfikacyjne.

Do podstawowych zadań Izby należy m.in.:

 • zapewnienie członkom Izby wszechstronnej pomocy w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zgodnie z ich potrzebami i interesami,
 • tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych uwzględniających cechy charakterystyczne regionów nadmorskich, a przede wszystkim jego więź z morzem,
 • integracja środowiska przedsiębiorców działających w obszarach gospodarki związanej z morzem i zapewnienie reprezentacji tej grupy przedsiębiorstw wobec instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej,
 • przedstawianie uwag i wniosków dotyczących projektów międzynarodowych umów gospodarczych w zakresie gospodarki morskiej, zawieranych z innymi krajami i organizacjami gospodarczymi,
 • prowadzenie działalności promocyjnej, w tym organizacja targów i wystaw oraz pomoc członkom Izby w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • popieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji morskiej jako ważnej dźwigni rozwoju gospodarczego,
 • wspieranie restrukturyzacji, prywatyzacji oraz przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności uczestnictwo w tworzeniu prawa o działalności gospodarczej, opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 • tworzenie doraźnych zespołów oraz komisji do monitorowania, opiniowania i wskazywania rozwiązań problemów polskiej przedsiębiorczości.

W strukturze KIGM znajduje się:

 • Legalizacja Dokumentów, która zajmuje się potwierdzaniem i wydawaniem wymaganych dokumentów w handlu międzynarodowym, a w szczególności:
  • legalizacje kontraktów, faktur handlowych, specyfikacje, listy przewozowe, świadectwa fitosanitarne, weterynaryjne, radioaktywności, pełnomocnictwa i inne dokumenty;
  • wystawianie świadectw pochodzenia towarów eksportowych, w tym komponentów do produkcji, wskazujące, że produkt finalny na skutek wysokiego stopnia przetworzenia materiałów nie pochodzących z Polski, uzyskał status polskiego pochodzenia.
   tel.: +48 58 661-53-75; faks: +48 58 620-35-54; e-mail: infodata@kigm.pl
 • Zespół Zaprzysiężonych Ekspertów KIGM, skupiający ekspertów z prawie wszystkich dziedzin działalności gospodarczej. Ustanowieni niezależni eksperci od ponad 50 lat świadczą usługi dla podmiotów prawnych i osób prywatnych. W chwili obecnej Zespół Niezależnych Ekspertów Krajowej Izby Gospodarki Morskiej liczy ponad 100 wybitnych fachowców.
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów
  Zbigniew NOWAKIEWICZ
  tel./faks: +48 58 661-53-75

Komisariat Awaryjny – patrz str. 47
Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy KIGM w Gdyni – patrz str. 25

NIP
586-20-14-014