Polskie Forum Technologii

Polskie Forum Technologii
Adres
81-336 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3
Tel.
48602481451

Prezes Zarządu
Jerzy CZUCZMAN

Przewodnicząca Rady
Jadwiga SZTELWANDER-ZIĘBA

Nasza Wizja Współpracy
Jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości poprzez szeroką współpracę podmiotów wzajemnie się uzupełniających, posiadających łącznie ogromną wiedzę i zróżnicowane umiejętności, niedostępne dla działających samodzielnie.
Polskie Forum Technologii Morskich tworzą podmioty
odważnie patrzące w przyszłość, które wyzwania XXI wieku
traktują jako nowe możliwości.

Zapraszamy wszystkich, którzy mają podobną wizję.