POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH

POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH
Adres
81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 6
Tel.
+48 697-054-648

Prezes Zarządu
Dariusz JELLONNEK

Członkowie Zarządu
Cezary ŁUCZYWEK, Michał CZEREPANIAK, Iwona PATERKA, Andrzej PILARSKI

Honorowy Prezes
Ireneusz KULIGOWSKI

Sekretarz
Radosław STEFANIAK

Polski Związek Przedsiębiorców Żeglugowych stanowi dobrowolną organizację pracodawców – polskich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność polegającą na uprawianiu we własnym imieniu żeglugi statkami własnymi lub cudzymi, pod polską lub obcą banderą, na zarządzaniu technicznym, zarządzaniu załogą lub zarządzaniu komercyjnym albo na zarządzaniu ryzykiem morskim na statkach.
Związek reprezentuje interesy swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej, placówek handlowych, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji, organizacji i związków.

Celami Związku są:

  • kształtowanie korzystnych warunków dla działalności w Polsce przedsiębiorców żeglugowych, zarówno armatorów jak i zarządzających statkami, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równych warunków prowadzenia działalności;
  • wprowadzanie i rozwijanie nowych form prowadzenia operacji żeglugowych;
  • wszechstronny rozwój polskiej gospodarki morskiej, w szczególności w oparciu o regionalne centra operacji żeglugowych i zarządzania statkami.