ZWIĄZEK AGENTÓW I MORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW REKRUTACYJNYCH

ZWIĄZEK AGENTÓW I MORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW REKRUTACYJNYCH

Association of Polish Manning Agents and Recruiters

Adres
81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 34/36
Tel.
+48 58 621-10-35

Przewodniczący
Artur SADOWSKI

Sekretarz
Marcelina ORZAŻEWSKATel. +48 502-513-388

Związek zrzesza większość istniejących na rynku crewingowym agencji pośredniczących w zatrudnianiu polskich marynarzy za granicą.

Cele Związku:

  • Propagowanie zasad etycznych w zakresie pośrednictwa pracy dla marynarzy oraz promocja zawodu marynarza;
  • Promowanie inicjatyw legislacyjnych i gospodarczych w kraju i w UE zapewniających utrzymanie miejsc pracy dla Polskich marynarzy;
  • Współpraca z ośrodkami szkoleniowymi, szkołami i akademiami morskimi dla powiązania procesu i zakresu szkolenia z potrzebami współczesnego rynku;
  • Rola opiniotwórcza i konsultacyjna w sprawach związanych z marynarskim rynkiem pracy i szkoleniem marynarzy realizowana we współpracy z administracją państwową i związkami zawodowymi.
NIP
586-107-13-98