Transport spowalnia

Zgodnie z opracowaniem „Transport – wyniki działalności w 2018 r.”, opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, Polska wciąż jest unijnym liderem w wielkości przewozów ładunków transportem samochodowym. Tymczasem w ostatnich miesiącach odnotowano spadek sprzedaży samochodów ciężarowych. W ubiegłym roku blisko jedna trzecia przewozów międzynarodowych w krajach Unii Europejskiej była realizowana przez przedsiębiorstwa znad Wisły. Transportem samochodowym przewieziono 1,873 mld t ładunków – o 7,2% więcej niż w 2017 r. W końcu 2018 r. łączna liczba samochodów ciężarowych, łącznie z ciężarowo-osobowymi, wyniosła 3,3 mln szt., czyli o 2,8% więcej niż rok wcześniej. W Polsce zarejestrowanych było w końcu 2018 r. 420 tys. ciągników siodłowych – o 7,6% więcej niż przed rokiem. Zgodnie z danymi Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Polsce funkcjonują 34 tys. firm transportowych. Rynek ten jest jednak bardzo rozdrobniony. W większości przedsiębiorstw flota liczy średnio zaledwie 6 pojazdów. To sprawia, że są one bardziej podatne na zmiany zachodzące na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Sukcesywny wzrost kosztów zatrudnienia pracowników spowodował, że firmy szukają oszczędności, a wiele z nich już teraz boryka się z problemami finansowymi. Coraz trudniej jest im konkurować z większymi graczami. Zapowiadane dalsze wzrosty płac oraz rosnące koszty paliwa i opłaty drogowe nie napawają optymizmem.

Na rynku TSL od lat brakuje wykwalikowanej kadry. Firmom trudno jest znaleźć doświadczonych kierowców. A to właśnie doświadczona kadra gwarantuje lepszą i sprawniejszą realizację transportów. Chcąc odpowiednio wyszkolić nowego pracownika, przedsiębiorstwa są nie tylko narażone na dodatkowe koszty związane z przygotowaniem go do pracy, ale również ponoszą ryzyko związane z początkowymi błędami, które może popełniać po jej rozpoczęciu. Obserwując rynek transportowy i logistyczny na przestrzeni ostatnich lat oraz rozmawiając z klientami, dostrzec można wiele zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży TSL. Firmy szukają sposobów na zwiększanie rentowności prowadzonego biznesu, jednocześnie borykając się z wieloma problemami, m.in. kadrowymi. Z tej przyczyny stale rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające ograniczać niepotrzebne wydatki i zwiększać wydajność prowadzonego biznesu. Odpowiedzią na rosnące koszty działalności w branży TSL są nowoczesne rozwiązania telematyczne. Dzięki nim możliwe jest znaczne obniżenie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. Systemy te pozwalają właściwie zaplanować trasę, miejsca parkowania i tankowania oraz pomagają wybrać najlepszą trasę objazdu w celu eliminacji tzw. pustych kilometrów. n

PRZEZCzesław Romanowski
ŹRÓDŁONamiary na Morze i Handel
Poprzedni artykułORP Skandal
Następny artykułPort Gdańsk i Port Lotniczy Gdańsk razem na rzecz Portu Centralnego