Koronawirus a kierowcy

Pracownicy przedsiębiorstw transportowych muszą liczyć się z możliwością obniżenia pensji, bowiem opracowana przez rząd tarcza antykryzysowa dla firm daje im możliwość skorzystania z przestoju ekonomicznego.

W przedsiębiorstwie transportowym mamy możliwość obniżenia wynagrodzenia kierowcy o 50%, ale nie mniej niż płaca minimalna dla danego etatu, która w 2020 r. dla zatrudniania w pełnym wymiarze godzin wynosi 2600 zł brutto. Dodatkowo przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie w maksymalnej kwocie połowy wynagrodzenia minimalnego co, w przypadku pełnego etatu, da kwotę 1300 zł brutto. Ponadto dofinansowaniu będzie też podlegać ubezpieczenie społeczne, wynikające z wysokości otrzymanego wsparcia – wyjaśnia Łukasz Włoch z grupy Inelo.

Na czas pandemii zawieszony jest obowiązek przechodzenia okresowych badań lekarskich i psychologicznych przez kierowców wykonujących przewozy drogowe. Po odwołaniu stanu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania. Kierowcy przekraczający granice i kierujący pojazdami do 3,5 t nadal nie mają obowiązku kwarantanny. Nie muszą również wypełniać kart lokalizacji na granicy, nawet jeśli przekraczają ją samochodem osobowym. Powinni jednak posiadać odpowiednie dokumenty, czyli krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem, kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy, oraz świadectwo kierowcy, w przypadku kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Polski. Jeśli jednak podczas pobytu w domu ktoś z jego najbliższego otoczenia zostanie objęty kwarantanną, kierowca również musi ją odbyć. W takim przypadku ma on obowiązek poinformować pracodawcę o tym fakcie, np. telefonicznie. Warunkiem otrzymania świadczenia pieniężnego za czas izolacji jest pisemne oświadczenie, wysłane np. drogą elektroniczną, potwierdzające tę sytuację. Trzeba to zrobić w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.n

PRZEZCzesław Romanowski
ŹRÓDŁONamiary na Morze i Handel
Poprzedni artykułPakiet mobilności przyjęty
Następny artykułPolish ports shipping and logistics 2020