Braki mimo wysokich zarobków

Pakiet Mobilności pogłębi braki kierowców. Już w 2022 r. luka może wynieść nawet 200 tys. osób, szacuje raport PwC wykonany na zlecenie TLP. Tymczasem wynagrodzenia kierowców pozostają wysokie na tle średnich wynagrodzeń. Z badania „Zarobki kierowców zawodowych w Polsce 2020” przeprowadzonego na próbie 1200 kierowców wynika, że mediana wynagrodzenia netto w 2020 r. wyniosła 6 tys. zł i była o 5% mniejsza niż w 2019 r. Przeciętna płaca w Polsce w 2020 roku wg GUS wynosiła 5167,47 zł brutto, a więc 3732 zł netto. Jest to wzrost o 5,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Zatem porównując to ze średnią krajową, całkowite zarobki kierowców wyglądają bardzo atrakcyjnie na tle całej gospodarki. Największą grupę stanowią kierowcy, którzy zarabiają 6000-7000 zł netto (26,3%). Powyżej 7000 zł zarabia prawie co 4. prowadzący ciężarówki w ruchu międzynarodowym. Przy podziale ze względu na wiek zatrudnionego najwyższe wynagrodzenie mają kierowcy w wieku do 25 lat (mediana 6300 zł). W grupie liczącej od 31 do 40 lat mediana wyniosła 6200 zł. Grupa mająca od 25 do 30 lat zarabiała 6 tys. zł, tyle samo co pracownicy mający od 41 do 50 lat. Pracownicy powyżej 50 lat zarabiali 5500 zł (mowa o medianie netto). Ponad 37% ankietowanych często lub bardzo często myśli o zmianie zawodu. Jest to grupa, której mediana zarobków wynosi 6 tys. zł. Z punktu widzenia pracodawcy rotacja wśród kierowców jest problemem dla blisko 16% z pytanych 70 firm. Ponad 47% pytanych firm ma problem ze znalezieniem kierowcy. Niemal 43% firm potrzebuje od 1 do 3 tygodni aby znaleźć kierowcę, a niemal co ósmej firmie zajmuje to ponad 2 miesiące.

PRZEZCzesław Romanowski
ŹRÓDŁONamiary na Morze i Handel
Poprzedni artykułEkologia w skali mikro
Następny artykułDCT Gdańsk i Port Gdańsk wchodzą w nową erę przeładunku kontenerów na Morzu Bałtyckim