Przez wojnę spowolni gospodarka świata

UNCTAD zmieniła prognozy globalnego wzrostu gospodarczego w 2022 r. z 3,6% na 2,6%. Powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę, która najprawdopodobniej wywoła również recesję w kraju agresora – ostrzegają analitycy ONZ.

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) ostrzega w raporcie z drugiej połowy marca br., że spowolnienie gospodarcze z powodu wojny może zagrozić również Europie Zachodniej oraz większej części Azji.

Skutki gospodarcze wojny w Ukrainie spotęgują trwające spowolnienie gospodarcze na świecie i osłabią proces wychodzenia z pandemii wirusa COVID-19 – skomentowała Rebeca Grynspan, sekretarz generalna UNCTAD.

Trwająca wojna wpłynie na wzrost cen energii i towarów pierwszej potrzeby na całym świecie, powiększając wydatki gospodarstw domowych, ale także koszt produkcji przemysłowej. Wywołane inwazją zakłócenia w handlu i skutki sankcji prawdopodobnie będą miały negatywny wpływ na inwestycje długoterminowe.

Jednocześnie eksperci ONZ oceniają, że kraje rozwijające się będą dodatkowo potrzebować aż 310 mld USD na bieżącą obsługę długu zagranicznego.