Świadomość polskiej bandery

Fot. Freepik

Wiedza na temat problemów utrzymania statków pod polską banderą nie jest powszechna. Około połowy Polaków, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania oraz poziomu wykształcenia deklaruje brak znajomości przyczyn braku statków pod polską banderą. Mimo to przekonanie o potrzebie czy wręcz konieczności posiadania floty pod własną banderą jest silne. Ponad 80% respondentów deklaruje, że chciałoby, aby Polska posiadała flotę statków handlowych pod własną banderą i jedynie 2% nie podziela ich opinii. Na pytanie, na ile flota pod narodową banderą jest ważna dla respondentów, prawie 3/4 udzielonych odpowiedzi to odpowiedzi pozytywne. Taki wnioski płyną z badania PBS w sprawie opinii Polaków na temat polskiej bandery.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1001 respondentów. Zdaniem autorów wykazało ono, że Polacy niezależnie od stopnia znajomości problematyki związanej z polską banderą są przekonani o potrzebie posiadania narodowej floty pod własną banderą. Zdają sobie sprawę ze znaczenia floty będącej w dyspozycji państwa – tak z powodów ekonomicznych, społecznych, bezpieczeństwa, jak i prestiżowych. To najważniejszy z wniosków z badania opinii Polaków o potrzebie posiadania i znaczeniu statków pod polską banderą.

Polacy zdają sobie sprawę z roli, jaką własna flota, pod narodową banderą, odgrywa w różnych obszarach związanych z transportem morskim. Zostało to potwierdzone w odniesieniu do dwóch wybranych rodzajów działalności: szkolnictwa morskiego oraz bezpieczeństwa energetycznego. W obu przypadkach odpowiedzi udzielone przez respondentów wskazywały, że są oni świadomi zagrożeń, jaki brak statków pod narodową banderą stanowi dla funkcjonowania morskiego szkolnictwa w Polsce, a także bezpieczeństwa energetycznego państwa.

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #271
Poprzedni artykułIntermodalne cyberbezpieczeństwo
Następny artykułKontenery na Dunaju