Na straży cyberprzestrzeni

– Cyberprzestępcy wygrywają. Duże przedsiębiorstwa rzadko padają ofiarą ataków hakerskich. Z kolei małe i średnie firmy stają się łatwym celem, ponieważ nie wdrażają odpowiednich rozwiązań zabezpieczających – podsumowuje Brian Foremny, szef firmy SECNAP Network Security.

Mimo że obecne globalne roczne wydatki na cyberbezpieczeństwo wynoszą ok. 150 mld USD, a do 2031 r. osiągną poziom 265 mld USD. Jednak twórcy złośliwego oprogramowania cały czas tworzą nowe generacje rozwiązań, które coraz trudniej jest wykryć. Zmusza to dostawców cyberbezpieczeństwa do ciągłego wyprzedzania zagrożeń. Także w szeroko rozumianym sektorze morskim i transportowym.

Poza tym rozmycie granic między bezpieczeństwem fizycznym a cyberbezpieczeństwem jest obecnie wyzwaniem dla organizacji na całym świecie. Obie te sfery wzajemnie na siebie wpływają. I tak np. DNV zwraca uwagę na konsekwencje cyberataków dla sektora energetyki wiatrowej. Wspomniano tam m.in. o cyberatakach na spółkę Enecron, producenta turbin wiatrowych w Niemczech. Atak miał miejsce w lutym 2022 r., w momencie rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, a w jego efekcie firma straciła możliwość zdalnego sterowania i monitorowania 6000 turbin.
W przeciwdziałaniu cyberatakom lub wykrywaniu ich we wczesnym stadium pomóc mają m.in. unijne regulacje. Do 17 października 2024 r. polskie firmy z sektorów uznanych za kluczowe oraz ważne mają obowiązek wdrożenia zaleceń unijnej dyrektywy cyberbezpieczeństwa NIS2. Dokument, który wszedł w życie 16 stycznia 2023 r., jest podstawą funkcjonowania systemów cyberbezpieczeństwa w przestrzeni unijnej, także w odniesieniu do portów morskich, żeglugi, sektora TSL, morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu okrętowego. Wśród sektorów uznane za kluczowe znalazły się m.in. transport (wodny, lądowy i powietrzny), energetyka (w tym OZE) czy administracja publiczna (także administracja morska). Z kolei w sektorze podmiotów ważny znalazł się przemysł, który obejmuje również stocznie.

Na te tematy będziemy dyskutowali w trakcie konferencji „Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej”, która odbędzie się 12 marca 2024 r. w Courtyard Gdynia by Marriot. Dodatkowo odbędę się również warsztaty Intermodal Transport Table Top Excercies (TTX), obejmujące swoim zakresem różne środki transportu, w tym oczywiście transport morski. Podstawowym celem gry będzie zachowanie ciągłości działania i dostarczenia kluczowego towaru do klientów, którzy na niego czekają. Współorganizatorem wydarzenia są „Namiary na Morze i Handel”, natomiast partnerem strategicznym jest EY, partnerem głównym Zarząd Morskiego Portu Gdańsk oraz OT Logistics, a partnerami: Polski PCS, Terramar, Hutchison Ports Gdynia, Naftoport i Polferries. Wydarzenie odbędzie się ramach XIII Transport Week, zaplanowanego na 12–13 marca br., którego organizatorem tradycyjnie jest Actia Forum (więcej informacji: na namiary.pl i transportweek.eu).

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #272
Poprzedni artykułNamiary na Morze i Handel nr 04/2024
Następny artykułOCEAN Alliance będzie pływał do 2032 r.