Innowacyjny projekt na finiszu

Fot. port.gdynia.pl

W Porcie Gdynia z sukcesem zakończył się kolejny innowacyjny projekt służący ochronie środowiska morskiego. Celem projektu pod nazwą “System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych” było zbadanie możliwości i efektywności wykorzystywania nawodnych platform bezzałogowych w codziennej pracy portów morskich.

Niedawno ukończony projekt realizowany był w latach 2021 – 2024 przez polsko-norweskie konsorcjum, do którego należą: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ( lider projektu), Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Norwegian Institute of Water Research oraz Firma Miros AS.

W jego ramach zespół ekspertów, w dużej mierze złożony z kobiet – naukowców, przeprowadził przy wykorzystaniu platformy bezzałogowej, szereg badań batymetrycznych i sonarowych. W sposób automatyczny pobrano również próbki dna i osadów. Wyniki przeprowadzonych testów stanowiły podstawę do rekomendacji standardów technicznych i weryfikację możliwości uzyskania akredytacji takich badań przez jednostki administracji państwowej.

Dofinansowanie w wysokości blisko 5,5 mln złotych, w tym 85% środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 15% z budżetu państwa polskiego, stanowiło znaczące wsparcie dla tego projektu, służącego rozwojowi branży morskiej oraz technologii bezzałogowych w Polsce.

Źródło: https://www.port.gdynia.pl/w-gdynskim-porcie-kolejny-innowacyjny-projekt-na-finiszu/

ŹRÓDŁOZarząd Morskiego Portu Gdynia
Poprzedni artykułNamiary na Morze i Handel nr 05/2024
Następny artykułPowstanie Polski Pawilon na targach Posidonia 2024