SAYBOLT POLAND Sp. z o.o.

SAYBOLT POLAND Sp. z o.o.
Adres
81-325 Gdynia, ul. Podlaska 1
Tel.
+48 58 621-55-50
Faks
+48 58 627-46-43

Dyrektor Zarządzający Krzysztof GÓRSKI
Dyrektor ds. Rozwoju BiznesuAnita SKRZYPCZAK
Dyrektor Operacyjny Joanna DARASZKIEWICZ
Zakres działania:

 • masowe ładunki płynne (ropa i produkty naftowe, LPG, ładunki chemiczne):
  • kontrola ilościowa ładunków na zbiornikowcach i na lądzie,
  • nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem towarów,
  • próbobranie towarów i analizy laboratoryjne,
  • inspekcje zbiorników przed załadunkiem,
  • kontrola składu atmosfery w zbiornikach,
 • masowe ładunki sypkie:
  • nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,
  • kontrola ilościowa ładunków na podstawie zanurzenia statków,
  • kontrola stanu ładunków przed rozpoczęciem wyładunku,
  • kontrola czystości ładowni przed załadunkiem,
  • próbobranie próbek i nadzór nad analizami laboratoryjnymi,
 • inne usługi:
  • pomiar ilości bunkru na statku,
  • inspekcje na statkach związane z czarterem na czas,
  • roszczenia ładunkowe dotyczące zanieczyszczenia lub braku ładunków masowych,
  • inspekcje techniczne,
  • przedwysyłkowe inspekcje towarów,
  • certyfikaty odgazowania zbiorników,
  • badanie szczelności pokryw ładunkowych metodą ultradźwiękową,
  • ocena stanu technicznego kontenerów zbiornikowych.

Firma posiada akredytowane Laboratorium Chemiczne zgodnie z normą
PN-EN ISO/IEC 17025:2018 (PCA Nr: AB 1278).

 • SAYBOLT POLAND Sp. z o.o.