TECHNICAL SHIP MANAGEMENT

Adres
80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9

Prezes Zarządu
Wojciech KRÓLIKOWSKItel. kom.: +48 502-193-222

Kierownik ds. Bezpieczeństwa i Techniki
Krzysztof ZAPARTYtel. kom.: +48 502-193-240

p.o. Kierownik ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych
Starszy Specjalista ds. Agencji portowej
Andrzej NOWOTNIKtel. kom.: +48 502-508-584

Wiodący Specjalista ds. Zaopatrzenia
Maciej KMIECICKItel. kom.: +48 502-503-643

Ekspert
Marek MIKUĆtel. kom.: +48 504-261-607

Zakres działania:

  • techniczne zarządzanie statkami
  • doradztwo w zakresie serwisów offshore
  • zarządzanie operacyjne
  • konsultanci w dziedzinie branży morskiej
  • zarządzanie bezpieczeństwem morskim (ISM/ISPS)
  • agencja portowa/klarująca