GDYNIA CONTAINER TERMINAL Sp. z o.o.

GDYNIA CONTAINER TERMINAL Sp. z o.o.
Adres
81-184 Gdynia, ul. Energetyków 5
Tel.
+48 58 78-55-333, +48 58 78-55-300
Faks
+48 58 78-55-336

Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Jan JARMAKOWSKItel. +48 58 78-55-332

Dyrektor ds. Finansowych
Katarzyna WENTAtel. +48 58 78-55-314

Dyrektor ds. Operacyjnych
Wioletta HOŁOMEJtel. +48 58 78-55-332

Zakres działania:

  • PRZEŁADUNEK I SKŁADOWANIE KONTENERÓW
  • PRZEŁADUNEK I SKŁADOWANIE DROBNICY, W TYM SZTUK CIĘŻKICH
  • USŁUGI MAGAZYNOWANIA
  • WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
NIP
PL 586-00-20-200