Uniknąć chaosu

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU podjęła decyzję o rozpoczęciu działań na szczeblu Unii Europejskiej mających na celu zawieszenie na czas pandemii przepisów dotyczących powrotu kierowcy do miejsca zamieszkania lub bazy przedsiębiorstwa co 3 lub 4 tygodnie oraz zakazu odbierania tygodniowego odpoczynku regularnego w kabinie pojazdu. IRU przekaże Komisji Europejskiej listę kilkunastu pytań dotyczących interpretacji nowych zasad czasu jazdy i odpoczynków, które obowiązują przewoźników już od 20 sierpnia br. Ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną w krajach UE organizacje członkowskie (w tym polskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych) zobowiązały IRU do aktywnego wspierania na poziomie unijnym działań mających na celu opracowanie planu awaryjnego dla sektora transportu drogowego na wypadek kolejnej fali pandemii COVID-19. Dodatkowo IRU, w przypadku dalszego pogarszania się sytuacji pandemicznej, ma podjąć aktywne działania w KE na rzecz zniesienia na czas pandemii obowiązku powrotu kierowcy do miejsca zamieszkania lub bazy firmy oraz zawieszenia zakazu odbioru odpoczynków w kabinie. Działania te mają skuteczniej chronić kierowców przed ekspozycją na wirus, co wiąże się z odbieraniem odpoczynków w hotelach. Jak pokazały minione miesiące, w wielu krajach w okresach wysokiej zachorowalności miejsca noclegowe wzdłuż autostrad były zamknięte, a wprowadzane obowiązkowe kwarantanny utrudniały pracę kierowcom. Celem podjętych kroków jest przygotowanie się na kolejną falę pandemii, aby uniknąć chaosu, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku międzynarodowego transportu drogowego w marcu i kwietniu br.

PRZEZCzesław Romanowski
ŹRÓDŁONamiary na Morze i Handel
Poprzedni artykułNamiary na morze i handel nr 22/2020
Następny artykułNamiary na morze i handel nr 23/2020