Rekordowy intermodal, ale…

W 2021 r. w transporcie intermodalnym przewiezionych zostało prawie 2,9 mln TEU, jak wynika ze wstępnych szacunków Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), a udział intermodalu w rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem masy wyniósł 11%, natomiast pod względem pracy przewozowej – 14,6%. Dla porównania, w 2020 r. było to 10,65% według masy i 15,01% według pracy przewozowej. Pociągi obsłużyły wtedy ponad 2,67 mln TEU.

Na razie jednak UTK opublikował jedynie szczegółowe dane za trzy kwartały 2021 r., które wyglądają obiecująco. Z ostatnich, obejmujących okres od lipca do września 2021 r., wynika, że w ciągu 3 miesięcy przewieziono ponad 446 tys. jednostek intermodalnych, co stanowiło prawie 732 tys. TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 7,8 tys. sztuk (1,8%), a według TEU o 7,6 tys. (1,1%). Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2021 r. osiągnęła poziom blisko 6,7 mln t, o ponad 0,5 mln t (8,6%) więcej od analogicznego okresu roku poprzedniego. Wykonano pracę przewozową wielkości ponad 2,1 mld tkm, co oznacza wzrost o 1,8%. Udział intermodalu w rynku przewozów towarowych koleją to 10,9% liczone według masy i 14,7% według wykonanej pracy przewozowej.

Wyniki trzech kwartałów 2021 r., w stosunku do wyników tego samego okresu rok wcześniej są o ponad 2,5 mln t i o ponad 0,3 mld tkm lepsze. Mogłoby to potwierdzać przekonanie, że przewozy intermodalne pozostają wciąż na fali wzrostu. Publikując dane za okres styczeń-wrzesień, UTK zwrócił jednak uwagę, że w minionym roku z kwartału na kwartał zmniejszała się dynamika przyrostu przewozów intermodalnych. W I kwartale praca przewozowa wzrosła o ponad 10%, w następnym o niecałe 7%, a w III tylko ok. 2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Czyżby to tylko chwilowa, niegroźna „zadyszka” czy może niepokojący sygnał? Na pytanie to mogą odpowiedzieć pełne, nieopublikowane jeszcze przez UTK, całoroczne wyniki przewozów intermodalnych. Wskażą one też, jak na sytuację wpłynęła trwająca cały 2021 r. pandemia. Ubiegłoroczna opinia Adriana Furgalskiego, prezesa Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, że „dla rozwoju intermodalu istotne jest tempo wygłaszania pandemii koronawirusa, ożywiania gospodarki i odnawiania poniesionych przez nią strat”, okazać się może nadal aktualna (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 6/2022).

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #223
Poprzedni artykułZielony metanol dla żeglugi
Następny artykułMSC połączy Gdynię z Nowym Jorkiem