Wojna lokalna, skutki globalne

W ciągu pierwszej dekady marca do rosyjskich portów zawinęło o 40% mniej statków niż w tym samym okresie ub.r. W efekcie o ok. połowę spadły obroty w wielu z nich, a w licznych terminalach portowych Morza Czarnego ruch statków praktycznie zamarł.

A jeszcze w okresie styczeń-luty 2022 r. porty morskie w Rosji obsłużyły 136,7 mln t ładunków, czyli o 6,8% więcej niż rok temu w ciągu pierwszych 2 miesięcy – informowało biuro Federalnej Agencji Transportu Morskiego i Rzecznego (Rosmorrechflot). Wymiana handlowa Rosji wyraźnie opierała się na ładunkach masowych. W tym okresie przeładunki towarów masowych i skonteneryzowanych wzrosły o 2,2% i wyniosły 62,2 mln t, a płynnych zwiększyły się o 11%, osiągając 74,5 mln t.

Przed wybuchem wojny przeładunki w basenie Morza Bałtyckiego wzrosły o 7,5% do 41,9 mln t, na co złożyło się 17,4 mln t suchych ładunków masowych i 24,5 mln t ładunków płynnych. W tym ostatnim przypadku zanotowano wzrost o 15,3%. Obroty portów morskich w basenie Morza Czarnego i Morza Azowskiego wzrosły rok do roku o 8,4%, do 42,3 mln t, było to 17,5 mln t suchych ładunków masowych i w kontenerach oraz 24,8 mln t ładunków płynnych, których było o 13,4% więcej niż w okresie styczeń-luty 2021 r. Porty na Morzu Kaspijskim przeładowały jedynie 0,9 mln t, odnotowując spadek podaży o 25,7%. Natomiast porty Dalekiego Wschodu zanotowały wzrost podaży o 4,3% do 35,3 mln t, w tym 12,6 mln t stanowiły ładunki płynne. Rekordowy wzrost o 9% zarejestrowano w portach Oceanu Arktycznego, osiągając przeładunki 16,3 mln t, w tym 12,1 mln t stanowiły ładunki płynne (wzrost o 10,4%).

Z aktualnych informacji wynika, że w rosyjskich portach bałtyckich zapewne spadnie podaż ładunków skonteneryzowanych, masowych suchych, jak i ropy oraz ropopochodnych. Będzie to skutek wprowadzonych sankcji, ale również słabnącego popytu w wyniku spowolnienia konsumpcji i zmniejszenia produkcji przemysłowej w Rosji. Wojna osłabi gospodarkę, a to spowoduje zmniejszenie wymiany handlowej drogą morską w obu kierunkach (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 07/2022).

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #224
Poprzedni artykułNa poziomie Korei Północnej
Następny artykuł„Rosyjskie” kontenery zablokują porty?