Kontenerowe półrocze

Pod względem wielkości przeładunków kontenerów w polskich portach I półrocze br. niewiele różni się od I półrocza ub.r. Łączne przeładunki wyniosły 1,6 mln TEU i były o 1% wyższe niż w tym samym okresie 2021 r. Jednak w poszczególnych terminalach osiągnięty wynik mógł się istotnie różnić. Niepokoić może fakt, że w większości miesięcy wyniki osiągane przez terminale były niższe niż przed rokiem, a dodatni wynik został wypracowany na pojedynczych dużych wzrostach w wybranych miesiącach.

Obroty kształtowane były przez dwa główne czynniki. Pierwszym, który trwa już od wielu miesięcy, jest kongestia w portach m.in. Europy Zachodniej, która powoduje opóźnienia niektórych zawinięć do polskich terminali. Czynnikiem drugim jest trwająca od lutego wojna w Ukrainie. W jej wyniku niedostępne są ukraińskie porty nad Morzem Czarnym, a część towarów transportowana jest przez polskie porty. W efekcie nałożonych na Rosję sankcji została też zerwana większość połączeń z rosyjskimi portami, co ma podwójny wpływ na polskie porty. Z jednej strony część jednostek, które wpływały na Morze Bałtyckie i zawijały zarówno do polskich, jak i rosyjskich portów, obecnie kończy rejs w Niemczech, z drugiej strony, przynajmniej w początkowym okresie, część towarów, która miała trafić do Rosji, trafiała tam poprzez nasze porty. Zostały też zerwane połączenia morskie między Polską a Rosją, co może odbijać się negatywnie na wielkości obrotów tych terminali, które obsługiwały połączenia z tym krajem. Na wynikach terminali w II półroczu może zaciążyć spowolnienie koniunktury spowodowane dużym wzrostem inflacji, a co za tym idzie, ograniczenie możliwości konsumpcji przez odbiorców indywidualnych.

Porównując udział poszczególnych terminali w przeładunkach w I półroczu bieżącego i poprzedniego roku, można zauważyć wzrost udziału o 1 p.p. największego polskiego terminalu – DCT Gdańsk – z 67% do 68%. Wzrost udziału o 1 p.p. odnotował także gdyński BCT – z 17% do 18%. Po 1 p.p. straciły natomiast GCT, z 13% do 12%, i DB Port Szczecin, z 3% do 2% (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 14-15/2022).

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #232
Poprzedni artykułWodorowy projekt
Następny artykułPodaż kontenerowców większa niż popyt