Mniejszy popyt na kontenery

fot. Baltic Hub

Po rekordowym 2021 r. w zeszłym roku morskie terminale kontenerowe odnotowały spadek przeładunków o 4%. Zmniejszenie obrotów dotknęło wszystkie działające w polskich portach. W najmniejszym stopniu największy i najmniejszy – Baltic Hub i OT Port Gdynia odnotowały spadek o niecałe 2% – a największy spadek miał miejsce w GTC, gdzie spadek wyniósł 9%. Łącznie terminale przeładowały w 2022 r. 3,06 mln TEU – o 123 tys. mniej niż w 2021 r.

Jeżeli koniunktura w morskich terminalach kontenerowych faktycznie jest barometrem sytuacji całej gospodarki, to nie czekają nas dobre czasy. Od sierpnia łączne miesięczne obroty w polskich terminalach systematycznie zmniejszały się z poziomu 270 tys. TEU do niecałych 207 tys. TEU w grudniu. Tak słabego wyniku nie było od sierpnia 2017 r. czyli momentu, w którym w pełni zaczęto wykorzystywać oddane do użytku rok wcześniej nabrzeże T2 w DCT.

Największy polski terminal przeładował w ciągu roku 2,07 mln TEU. Jest to wynik niższy niż w 2021 r., ale wyższy od tego z 2020 r. i porównywalny z osiągniętym w 2019 r. Baltic Hub jako największy polski terminal kontenerowy odpowiadający za 2/3 całości obrotu ma decydujący wpływ na łączny wynik.

W BCT ubiegłoroczne przeładunki wyniosły 538,5 tys. TEU. Jest to wynik o 6% gorszy niż w 2021 r., ale jednak o 5% wyższy od dotychczas drugiego najlepszego wyniku osiągniętego w 2019 r. GCT przeładował w 2022 r. prawie 374 tys. TEU. To nie tylko wynik gorszy od tego z roku wcześniejszego o 9%, ale także najgorszy od 2017 r. W OT Port Gdynia przeładunki kontenerów w minionym roku wyniosły 2,2 tys. TEU. To wynik o 2% niższy niż w 2021 r. i wpisujący się w dosyć stabilne przeładunki na poziomie trochę powyżej 2 tys. TEU, odnotowywane od 2019 r.

Natomiast DB Port Szczecin przeładował w minionym roku 75,4 tys. TEU. Wynik był gorszy od tego z wcześniejszego roku o 8% i jest najniższym wynikiem od 2014 r.

Dynamiczne spadki w GCT i DB Port Szczecin sprawiły, że te dwa podmioty straciły po 1 p.p. udziału w całości obrotów. Mają one obecnie, odpowiednio, 12% i 2% udziału. Zwiększyło się natomiast znaczenie Baltic Hub, który w 2022 r. odpowiadał za 68% wszystkich przeładunków – o 2 p.p. więcej niż w 2021 r. Udział BCT nie zmienił się i nadal wynosi 18%. Analogicznie zmienił się udział poszczególnych portów. Gdańsk zyskał 2 p.p. i odpowiadał za 68% ruchu kontenerowego, Gdynia straciła 1 p.p. i odpowiadała za 30% obrotów, a Szczecin po utracie 1 p.p. już tylko za 2% przeładunków (więcej w dodatku do „Namiarów na Morze i Handel” – „Kontenery”).

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #246
Poprzedni artykułTankowce pod kontrolą
Następny artykułKontenery 2023